[HSVM]chương 12:Hoa Bỉ Ngạn

Trong tâm trí không một chút ánh sáng,trên con đường trải dài hoa bỉ ngạn,đỏ tươi diễm lệ,bước chân Lãnh Tâm vô thức đi về phía ánh sáng duy nhất trên con đường trải dài hoa bỉ ngạn,con đường dài vô như vô tận,nàng tuyệt vọng nhưng cố không gục gã,phía trước một bóng người xuất hiện,khi nàng nhìn rõ,khuôn mặt ấy nàng vĩnh viễn không thể quên
(more…)